Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viapeepingtom peepingtom

August 03 2017

W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeatherr featherr

June 29 2017

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viabakteryja bakteryja

April 16 2017

5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viakajagie kajagie

February 24 2017

1352 f669
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via-lexiie- -lexiie-

February 19 2017

6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viapeepingtom peepingtom

February 17 2017

9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaSkydelan Skydelan

July 10 2015

4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viatriste triste
3310 e2cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viamiamor miamor

July 09 2015

8155 7e45
Reposted frompieprzycto pieprzycto

188 dni i nocy

Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie
Reposted fromimportant important vianie-zwykla nie-zwykla
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael vianie-zwykla nie-zwykla
3304 e584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianie-zwykla nie-zwykla
To nie jest tak, że dzisiaj chcesz, jutro masz.
— Eldo
7634 28bf
Reposted fromskyejohnson skyejohnson vianie-zwykla nie-zwykla
2508 cbae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianie-zwykla nie-zwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl